Brevon

A-skyddet – du får ekonomisk säkerhet vid arbetslöshet

Gå med i a-skyddet för att trygga dina villkor hos a-kassan när du blir arbetslös. Med A-skyddet får du en säkerhet om du får för lite ersättning eller felaktigt meddelas avstängningsdagar. Detta med juridisk hjälp oavsett om det är rättelse, omprövning eller överklagan till domstol. Du får hjälp i alla instanser så att du få mer i pengar om du fått för lite. Har du felaktigt fått avstängningsdagar ser vi till att ompröva eller överklaga beslutet så att du får ersättning för avstängningsdagarna.

Det är tråkigt att vara arbetslös men det är ännu tråkigare att få för lite i pengar från a-kassan. När du tror att du har fått för lite pengar i ett felaktigt beslut ska du kontakta A-skyddet. Om du har begränsade juridiska kunskaper kan det vara svårt för dig att visa att du egentligen skulle ha fått mer pengar. Är du medlem i A-skyddet behöver du inte tänka på det – du får hjälp hela vägen.

Istället för att du själv ska gräva i beslutet och inkomma med bevis och handlingar samt överklaga hela vägen till domstol som tar både energi och tid, bistår A-skyddet med alla juridiska processer. Under tiden kan du exempelvis fortsätta leta ett nytt arbete.

A-skyddet hjälper medlemmar i alla a-kassor och alla har rätt att gå med. Till skillnad från a-kassor som accepterar en viss arbetstagare beroende på yrkesroll – kan alla gå med i A-skyddet. Alla har rätt att gå med oavsett vilken bransch en anställd är verksam i. Det gör det både smidigt och enkelt för alla.

Minimera riskerna för felaktiga beslut och öka chanserna att få mer pengar

När felaktiga beslut meddelas ska du se till så att du får rätt oavsett om det är att få mer pengar eller stryka avstängningsdagarna.

Du får hjälp med att:

  • begära rättelse hos a-kassan
  • begära omprövning hos a-kassan
  • överklaga a-kassans beslut till förvaltningsrätten
  • överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten
  • överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen

Bli medlem online

Du blir medlem online här.

Du blir enkelt medlem online. För en liten avgift får du en stor trygghet. Du betalar en mindre månadsavgift. Gör som många andra – bli medlem i Arbetslöshetsskyddet.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA