Brevon

Behöver jag Fullmakt för Bil Utomlands? Tillståndet & intyget för lånad Bil

Att köra med en lånad bil utanför Sveriges gränser och ut i Europa är oftast en frihetskänsla många längtar efter. Men det finns viktiga juridiska aspekter att beakta när man kör med en lånad bil utomlands. Allt oftare krävs numera att man har med sig en fullmakt som intygar att föraren av bilen får köra bilen utomlands och har fått ett godkännande av ägaren. En ägare som kan vara ett företag eller en privatperson.

Att ha med sig en fullmakt för att köra en bil utomlands är en viktig del i många länders brottsbekämpning och vid rutinkontroller kan du som kör en bil som är lånad komma att få frågor om vem som äger bilen och i de fall bilen ägs av någon annan och du saknar en fullmakt finns risk att resan får ett stopp med polisiära utredningar som följd. Ha därför alltid med dig en fullmakt när du kör någon annans bil utomlands.

Här kan du ”skapa en fullmakt” för att köra en bil i syftet att köra bilen utomlands.

Varför behöver du en fullmakt när du kör en lånad bil utomlands?

En fullmakt eller ett skriftligt tillstånd från bilens ägare är ofta nödvändigt för att säkerställa att du har laglig rätt att köra bilen vilket många länder i dag kräver att du ska ha med dig i bilen vid färd. Många länder har detta reglerat i lag och det är polisens uppgift i dessa länder att se till så att lagen efterföljs.

Tänk också på att när man kör med en lånad bil utomlands så kan man komma att passera flera länder för att slutgiltligen nå sin destination och möter då lagar och regler i flera länder där du som förare av bilen behöver kontrollera vilka lagar och regler som gäller när man kör med en lånad bil.

Hur skaffar du en fullmakt när du ska köra en lånad bil utomlands?

Att få en fullmakt innebär att bilens ägare skriver ett intyg som ger dig tillstånd att köra bilen till/från Sverige. Fullmakten bör innehålla följande information:

 • Ägarens namn och kontaktuppgifter: Klara och tydliga uppgifter om vem som är bilens ägare.
 • Bilens detaljer: Registreringsnummer, märke, modell och annan relevant information.
 • Dina uppgifter: Ditt namn, din adress och kontaktinformation.
 • Fullmaktens villkor: En tydlig deklaration att ägaren ger dig tillstånd att använda bilen för resor utomlands, inklusive resans syfte och destinationer.
 • Datum och Underskrift: Datum när fullmakten utfärdades och ägarens underskrift.

Det är också klokt att fullmakten översätts till engelska för att vara gångbart i hela världen. Engelska är ett juridiskt accepterat språk. Detta typ av fullmakt på engelska för bilar som ska köras utomlands går enkelt att beställas här.

Andra viktiga dokument och förberedelser

Förutom fullmakten finns det flera andra dokument och förberedelser som du bör ha i ordning innan du kör en lånad bil utomlands:

 1. Bilens registreringsbevis: Detta dokument bekräftar att bilen är registrerad och visar vem som äger den. Det är viktigt att ha med sig originalet.
 2. Internationellt försäkringsbevis (Grönt Kort): Kontrollera med bilens försäkringsbolag att försäkringen gäller i de länder du ska besöka. Ett grönt kort fungerar som ett internationellt bevis på att bilen är försäkrad.
 3. Internationellt körkort: I vissa länder krävs ett internationellt körkort utöver ditt nationella körkort. Det internationella körkortet är en översättning av ditt nationella körkort och kan underlätta för myndigheterna att förstå dina körkortsbehörigheter.
 4. Reseförsäkring: Överväg att teckna en reseförsäkring som täcker oförutsedda händelser, såsom medicinska nödsituationer eller förlorat bagage.
 5. Nödnummer och kontaktuppgifter: Samla viktiga kontaktuppgifter, inklusive nödnummer för de länder du ska besöka, försäkringsbolagets kontaktinformation och bilägarens kontaktuppgifter.
 6. Hyres- eller leasingkontrakt: Om bilen är hyrd eller leasad, se till att du har en kopia av hyres- eller leasingkontraktet samt att villkoren tillåter resor utomlands.

Praktiska tips för en smidig resa

För att din resa ska gå så smidigt som möjligt, tänk på följande:

 • Planera rutten: Känn till de väg- och trafikregler som gäller i de länder du ska besöka.
 • Kontrollera bilen: Se till att bilen är i gott skick innan avfärd. Kontrollera däck, olja, bromsar och annan viktig utrustning.
 • Säkerhetsutrustning: Vissa länder kräver att du har specifik säkerhetsutrustning i bilen, såsom reflexvästar, varningstriangel och första hjälpen-kit. Kontrollera vad som gäller för dina resmål.

Vi önskar dig en trevlig resa med den lånade bilen

Att köra en lånad bil utomlands kräver noggrann planering och rätt dokumentation. En fullmakt från bilens ägare är ofta nödvändig för att säkerställa att du har laglig rätt att använda bilen. Genom att förbereda alla nödvändiga dokument och vidta lämpliga förberedelser, kan du njuta av en bekymmersfri resa och undvika potentiella problem längs vägen.

Beställ din fullmakt för lånad bil redan idag.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA