Brevon

Boka besök Kriminalvården – så gör du

Ska du besöka en person i ett fängelse eller häkte finns det några regler som man måste tänka på. Varje besökare ska först godkännas av Kriminalvården. Oftast besöker familj, släkt och vänner en intagen. Dessa personer behöver ett godkännande. Advokat behöver inget godkännande.

I vissa fall kan du nekas besöka den intagne om det skulle äventyra säkerheten eller om störa undersökningen om den intagne befinner sig i häktet. I andra fall kan personal från Kriminalvården vara med under hela besöket.

Regler för besöksbokning kan skilja sig beroende på vilket fängelse eller häktet det är. Be den intagne meddela dig om vilka regler som gäller och vilka tider som är bokningsbara.

Så bokar du besök

När du har fått godkänt för besök ska du ringa in till besöksbokningen. Varje anstalt och häkte har ett eget telefonnummer för besöksbokning. De meddelar dig per telefon vilka tider som är lediga. Välj sedan en tid som passar. Se till att komma i tid.

Ett besök gör mycket för den intagne, likaså är det viktigt att hålla kontakten med den intagne utanför besöken. Exempelvis genom brev.

Ibland kan många besökstider vara upptagna då är det viktigt att fortsätta hålla kontakten med din anhörig i anstalt eller häkte.

Skicka brev online till intagen

Många föredrar att skicka brev online till intagna. Förutom att det är ett effektivt sätt att kommunicera på upplever många att kommunikation i skrift ger större utrymme för känslor. Ibland kan det vara svårare att prata med en intagen om problem som denne borde tänka på. Därför kan brev oftast vara det bästa sättet att hjälpa den intagne på.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA