Brevon

Får man duscha i häktet?

Enligt 6 § Kriminalvårdens häktesföreskrifter (KVFS 2006:3; nedan benämnda de gamla föreskrifterna), som gäller till och med den 31 mars 2007, skall den som är nyintagen snarast efter ankomsten till häktet få duscha och vid behov förses med häkteskläder. Enligt 25 § skall sänglinne, tilldelade handdukar och underkläder bytas regelbundet. Enligt 26 § skall den intagne ha möjlighet att duscha minst tre gånger per vecka. Enligt 27 § skall nödvändig utrustning för den intagnes personliga hygien tillhandahållas av häktet samt kunna kompletteras på den intagnes egen bekostnad.

Den 1 april 2007 träder Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för behandling i häkte (KVFS 2007:1; nedan benämnda de nya föreskrifterna) i kraft. Enligt 2 kap. 4 § skall den som tas in i häkte vid intagningen erhålla sängkläder, handdukar, nödvändiga basartiklar för den häktades personliga hygien samt vid behov häkteskläder. Kvinnor skall tillhandahållas kläder som är anpassade efter kvinnor. Sängkläder, handdukar och eventuella häkteskläder skall därefter bytas regelbundet utifrån allmänna hygieniska krav. Enligt 2 kap. 6 § skall den häktade ha möjlighet att dagligen sköta sin personliga hygien.

Skicka ett brev till en intagen

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA