Brevon

Får man gå på begravning när man sitter i fängelse?

Särskild permission vid en begravning när man sitter i fängelse?

Särskild permission innebär att en intagen kan beviljas permission, om det finns särskilt ömmande skäl. Särskilt ömmande skäl kan t.ex. vara att en intagen ska kunna besöka en närstående som är allvarligt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller vid en viktig angelägenhet som rör den intagnes barn (10 kap. 2 § FäL). I det fall att det är denna särskilda permissionen som är aktuell för en begravning.

Av 10 kap. 8 § i KVFS 2011:1 (Kriminalvårdens författningssamling) framgår att en särskild permission inte får omfatta längre tid än vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet med permissionen.

Sammanfattningsvis innebär det att om permissionen beviljas av Kriminalvården, kommer den beviljas för tiden som själva begravningen pågår. Det sker givetvis en bedömning i det enskilda fallet av anstalten.

Skicka brev till en intagen

Att skicka brev till en intagen i svensk Kriminalvård är numera mycket enkelt och sker heltdigitalt. Du behöver alltså inte själv posta brevet hos ett postombud utan allt sker helt online hos oss på Brevon.

Klicka här för att skicka ett brev.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA