Brevon

Får man gratis mat i fängelse?

Svaret är ganska enkelt. Ja, man får gratis mat i fängelset. All mat är gratis eller snarare så bekostas maten av oss skattebetalare så maten som ges till de intagna finansieras via skattemedel.

Ingen intagen behöver betala för den mat som serveras på anstalter eller häkten.

Skicka ett brev till en intagen här

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA