Brevon

Får man gratis mat i fängelse?

Får man gratis mat i fängelse?

Svaret är enkelt. Maten betalas av oss skattebetalare. Maten är således aldrig gratis men maten finansieras av oss skattebetalare. Den intagne behöver inte betala för maten i anstalten eller häktet och blir heller inte återbetalningsskyldig för den mat som den intagne inte behövt betala för.

Skicka brev till en intagen

Att skicka brev till en intagen i svensk Kriminalvård är numera mycket enkelt och sker heltdigitalt. Du behöver alltså inte själv posta brevet hos ett postombud utan allt sker helt online hos oss på Brevon.

Klicka här för att skicka ett brev.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA