Brevon

Får man skicka frimärken till häktet

En person som sitter frihetsberövad i ett häkte har inte tillgång till e-post eller internet. Du kan hålla kontakt med personen genom att skicka brev istället. Du använder brevtjänsten online för att skicka riktiga brev online till alla häkten runt om i Sverige. Klicka här för att ta dig vidare till brevutskick.

Får man skicka frimärken till häktet? Ja, du får skicka frimärken till häktet.

Den person som sitter i häktet får ta emot frimärken av dig. Du kan skicka frimärken i ett kuvert till den intagne. Ange namn och häktets adress och lägg i frimärken i kuvert. Posta sedan brevet till häktet. Den intagne kommer inom några dagar att mottaga frimärken av dig.

Tänk på att intagna uppskattar brev och frimärken väldigt mycket då det finns regler som villkorar hur mycket en intagen får spendera per vecka. Eftersom att personer i ett häkte inte längre får ta emot pengar utifrån är frimärken något som värderas extra mycket. Med frimärken kan intagna hålla kontakt med anhöriga mycket mer.

Så skickar du frimärken till häktet

  • Köp frimärken online eller hos valfritt Postnord-ombud
  • Stoppa frimärken i ett kuvert
  • Frankera kuvertet med rätt antal frimärken beroende på vikt
  • Skicka sedan brevet till häktet där din anhörig befinner sig

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA