Brevon

Får man ta emot besök i häktet?

Tillstånd för besök

Den som är häktad eller sitter i fängelse måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Innan ett besökstillstånd till en intagen i anstalt kan beviljas måste du som besökare först godkänna kontakten.  Den person som vill ta emot besök av dig skickar en blankett till dig som du fyller i och skickar tillbaka före besöket. Det kan även hända att Kriminalvården ringer dig. Ska du besöka en intagen i häkte behöver du inte godkänna kontakten i förväg.

Kriminalvården kan neka ett besökstillstånd om besöket till exempel skulle kunna äventyra säkerheten. För att göra denna bedömning gör Kriminalvården en utredning. Vi tittar på den intagnes omständigheter, till exempel vad han eller hon är dömd för. Oftast kontrolleras även du som ska komma på besök i till exempel polisens misstanke- och belastningsregister. Om du bor utanför Sverige kan du behöva lämna in ett intyg utfärdat av behörig myndighet, som visar om du är straffad. Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens system. Den intagne får vanligtvis kännedom om uppgifterna om dig.

Om ett barn under 18 år ska besöka någon i fängelse ska vårdnadshavarna först godkänna besöket. Det görs på en blankett som båda ska skriva under. Vårdnadshavaren utanför anstalten får hem blanketten, skriver under och skickar tillbaka blanketten till anstalten om han eller hon godkänner besöket. Om barnet ska besöka en person i häkte gäller inte samma krav på vårdnadshavarnas godkännande. Ett barn som besöker någon i häkte eller fängelse behöver vanligtvis ha med sig en vuxen person.  

Man måste ansöka om tillstånd för varje besökare.

Skicka brev till en intagen direkt genom att klicka här

Tid och plats

På alla häkten och anstalter finns fasta besökstider. Alla besök måste bokas i förväg, via telefon.

Besöket

Ta med legitimation. Du måste kunna visa vem du är.

När du kommer till häktet eller anstalten undersöker vi vanligtvis dig och det du bär med dig. Undersökningen liknar den som sker på flygplatser med metalldetektorer. Ibland kontrollerar vi med hjälp av en narkotikahund eller en ytlig kroppsbesiktning. Kvinnliga besökare undersöks av kvinnlig personal, manliga besökare av manlig personal.

Vid en ytlig kroppsbesiktning får du ta av dig kläderna för att visa att du inte gömmer något under kläderna. Undersökningen sker avskilt, endast inför personalen. Ingen kommer att röra vid dig, bara ditt hår. Kroppens synliga delar samt fotsulor, handflator och armhålor granskas.

Skicka brev till en intagen direkt genom att klicka här

Allt du tar med dig ska godkännas

Det du tar med för att ge till någon som är häktad eller sitter i fängelse måste godkännas av Kriminalvården. Kontakta häktet eller anstalten i förväg så riskerar du inte att ta med något i onödan.

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra.

Du får inte ta med dig mat till en intagen.

Skicka brev till en intagen direkt genom att klicka här

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA