Brevon

Fullmakt – Köra annans bil utomlands riskfritt

Ska du låna en bil och köra utomlands med bilen så tänk då på att du behöver en fullmakt som styrker att du har rätt att framföra bilen. Många länder i världen har myndighetspersonal som aktivt kontrollerar om utlandsregistrerade fordon får framföras på deras vägar av ägaren till bilen. Många svenskar har hamnat i obekväma situationer där fordon som ägs av annan genomgått grundliga kontroller vid avsaknad av fullmakt.

Så här beställer du en korrekt fullmakt när du ska köra någon annans bil utomlands

För att beställa en juridiskt korrekt fullmakt som är globalt giltig så behöver du vända till Utrikesgruppen. Fullmakt för utlandskörning av bil framställd av Utrikesgruppen väldigt skyndsamt. Surfa in på Utrikesgruppen alternativt ”skapa fullmakt” för att påbörja din rätt att köra någon annans bil.

Vilken typ av information behöver finnas med i fullmakten (köra annans bil utomlands)?

Först och främst är det viktigt att veta att fordonet eller bilen är inte din. Vi vill återigen poängtera att blir du kontrollerad av myndigheter i andra länder så vill de veta om du har rätt att framföra fordonet för att på så sätt kontrollera om exempelvis fordonet får föras ut från ursprungslandet.

Viktig information som bör finnas med i fullmakten för att få köra lånad bil utomlands:

-Bilens registreringsnummer

-Märke och modell

-Ägaruppgifter

-Personuppgifter på den eller de som ska framföra fordonet

-Avreseort samt destination

-Tidsperiod som bilen får framföras av annan

-Signering / underskrifter

Vad är en Fullmakt för bil som ska köras utomlands?

En fullmakt för utlandskörning av bil är ett dokument som ger en eller flera personer rätten att köra bilen till det eller de länderna som uppges i fullmakten. Fullmakten är rättsligt bindande verkan om inte fullmakten i sin helhet återkallas. Den som ger en fullmakt till någon annan kallas för fullmaktsgivare och den person eller personer som får rätt att agera i fullmaktsgivarens namn kallas för fullmaktshavare.

Varför skriva en fullmakt för bilresa till utlandet?

Ska du köra en bil utomlands från exempelvis Sverige till Spanien eller kanske till Turkiet. Tänk på att du kommer att korsa många länder och risken är då stor att du kan komma att kontrolleras av polis som då med största sannolikhet kommer att undra om du har rätt att köra bilen. Fullmakten kan då enkelt visas till polis i andra länder där ägaren av bilen givit dig tillåtelse att köra bilen.

Undvik problem på din utlandsresa med bilen och uppvisa en fullmakt som ger dig en riskfri kör-semester med bilen.

Surfa in på Utrikesgruppen alternativt ”skapa fullmakt” för att påbörja din rätt att köra någon annans bil.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA