Brevon

Hur får jag Föräldramedgivande blankett gratis?

Många undrar om det finns föräldramedgivande blanketter att hämta gratis? – Se svaret här i artikeln.

Det är officiella Utrikesgruppen som utfärdar föräldramedgivandet i Sverige. Glöm inte föräldramedgivandet när minderåriga ska resa utomlands. Länder och flygbolag har krav på föräldramedgivande som ska kunna uppvisas till flygbolaget, gränspolis eller till myndigheter i landet ett barn reser till. Inresa i landet kan ifrågasättas och stoppas om föräldramedgivande saknas.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som reser med en förälder, ensamresande barn och om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Kontroller, slumpvisa kontroller och arbete för att förebygga bortförande av barn

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare.

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Hur får jag föräldramedgivande blankett gratis?

Blankett för föräldramedgivande eller en mall som används för att kunna uppvisa för flygbolag och gränspolis att barnets resa är godkänd av vårdnadshavarna går tyvärr inte att få kostnadsfritt. Du behöver betala för att få ett föräldramedgivande utfärdat. Vårdnadshavarna behöver sedan i det utfärdade föräldramedgivandet intyga att barnets resplan får genomföras.

Ytterligare information

Länder har krav på att föräldramedgivandet ska kunna uppvisas för gränspolis och flygbolag bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister. Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Redan på flygplatsen kan det minderåriga barnets resa komma att bli ifråga satt och stoppad om inte ett föräldramedgivande finns att uppvisa på förfrågan. Vidare så är det även gränspoliser i landet som kan komma att ifrågasätta barnets resa om inte ett föräldramedgivande har medtagits. I övrigt är det även företag som arbetar för att förhindra att barn reser på ett sätt som målsman inte har givit sitt tillstånd till. Sådana företag eller organisationer kan vara buss, tåg, båt med mera.

Så beställer du ett föräldramedgivande

Ett föräldramedgivande utfärdas av officiella Utrikesgruppen. För att beställa ett föräldramedgivande så besöker du Utrikesgruppens webbplats eller klickar här för att direkt gå till beställningsformuläret av ett föräldramedgivande.

Till beställning av ett föräldramedgivande

Tänk på detta (checklista föräldramedgivande)

– Var ute i god din i din beställning av föräldramedgivande

– Barnets resväg ska noggrant antecknas i föräldramedgivandet

– Fyll i samtliga uppgifter korrekt. Tänk på att föräldramedgivandet ligger som grund till barnets resa.

– Betala för föräldramedgivande för att kunna få resetillståndet utfärdat.

– Föräldramedgivandet kommer att skickas till din e-postadress.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA