Brevon

Hur ofta får man ringa från häktet?

Vi får ofta frågan om hur ofta en intagen kan ringa från häktet? Och svaret är att det finns flera faktorer som väger in när och hur den intagne kan få ringa. Vi berättar mer här längre ner.

Är den intagne häktad med restriktioner? D.v.s åklagaren har vid en häktning i domstol begärt att den intagne ska skärmas av helt från omvärlden och domstolen har därefter godkänt åklagarens begäran.

I detta fall är det åklagarens som helt och hållet bestämmer om den häktade ska få ringa eller inte. Åklagaren brukar oftast säga blankt ned till att den häktade ska få ringa ut till sina familjemedlemmar under tiden man är häktad med restriktioner dels för att den intagne inte ska kunna förstöra utredningar som man brukar uppge som själv.

När den intagne inte är häktad med restriktioner då? I detta fall behöver den intagne inte längre tillåtelse från åklagaren när man vill ringa ut till sina anhöriga. Men det betyder inte att man fritt får ringa ut till vem man vill och när man vill utan det finns flera omständigheter att ta hänsyn till. Vi förklarar.

Den intagne behöver få godkända telefonnummer att ringa ut till. Det är Kriminalvården som bestämmer vilka telefonnummer som godkänns. Kriminalvården är väldigt restriktiva med att godkänna telefonnummer för samtal.

Den intagne får själv bekosta sina samtal och det gör den intagne genom att köpa telefonkort hos Kriminalvården.

Ett mycket enkelt och smidigt sätt att kontakt med anhöriga är att använda Brevons digitala brevtjänst till intagna. Du kan då snabbt och enkelt samt helt digitalt skriva dina brev online så sköter vi resten. Från utskrift, frimärke, kuvert och inlämning till posten. Du behöver inte tänka på något annat än att skriva ditt brev online.

Skriv ett brev till en intagen här

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA