Brevon

Kända Advokater i Sverige – Topp 10 listan

Här listar vi kända advokater och sammanställer en topp 10-listan över de bästa advokaterna där brottsmisstänka själva har varit med och röstat fram advokaterna.


Individer som deltagit i omröstningen för att välja ut advokaterna har antingen varit föremål för brottsmisstankar eller är för närvarande involverade i processer där de behöver juridisk representation i form av en advokat som specialiserat sig på brott.

Det är med insikterna från dessa personer som står inför rättsliga prövningar som vi har skapat en lista över de tio främsta och bästa advokaterna.

Kändisadvokater – vad är en kändisadvokat?

En kändisadvokat är en jurist som är välkänd, inte minst bland personer som står under diverse olika brottsmisstankar. Ibland kan en advokat också nå kändisstatus genom omfattande medial exponering.

En kändisadvokat är som namnet antyder en känd advokat som har nått en hög grad av offentlig uppmärksamhet bland misstänkta personer själva. Denna advokat är inte bara känd inom juridiska kretsar utan har även ett brett igenkännande bland olika grupper.

Att vara en kändisadvokat betyder inte per automatik att man också har fått en hög status och synts mycket medialt. Dessa advokater blir kända inte bara för deras juridiska expertis utan också för deras förmåga att hantera komplexa och uppmärksammade fall med skicklighet. Genom deras arbete blir advokaten en känd figur, och deras namn ofta synonymt med juridisk excellens.

Vad kännetecknar en bra försvarare?

För att framgångsrikt representera och skydda sina klienters intressen krävs att en skicklig försvarsadvokat besitter en mängd olika kompetenser. Centralast är en gedigen juridisk kunskap och en ingående insikt i rättsväsendet. Detta omfattar mer än bara en grundlig bekantskap med lagtexterna; det handlar också om förmågan att analysera och applicera juridiska principer på konkreta situationer.

Att kunna uttrycka sig klart och med övertygelse är väldigt essentiellt för en försvarsadvokat, både i skriftliga handlingar och muntliga framställningar. Advokaten behöver förmågan att framföra invecklade juridiska resonemang på ett sätt som är tydligt och begripligt för en domstol men också för polismyndighet och övriga myndigheter som kan vara aktuella i det fall advokaten har åtagit sig.

En annan mycket central förmåga är den analytiska förmågan vilket innebär att advokaten kan analysera ett ärende från flera olika perspektiv där man behöver identifiera centrala punkter och bygga en robust strategi i sitt arbete. Dessutom är det avgörande att ha förmågan att effektivt samla in, granska och tillämpa information och bevis som är till fördel för den brottsmisstänkta personen.

Empati och moralisk integritet spelar också en stor roll för en advokat som tillhör topp 10 listan. Att kunna sätta sig in i klientens situation och samtidigt hålla sig till strikta etiska riktlinjer är nödvändigt för att skapa tillit och hantera känsliga ärenden på ett professionellt sätt så att alla inblandade får ett seriöst intryck.

Till sist är tålamod och beslutsamhet grundläggande egenskaper för en advokat då juridiska processer ofta är utdragna och komplicerade och i många fall kan ta väldigt lång tid. En framstående försvarsadvokat måste vara redo att kontinuerligt stötta sin klient genom alla skeden av processen trots eventuella hinder som kan dyka upp på vägen.

AdvokatAdvokatbyråKontakt
1. Erik EckersundAdvokatfirman De Basso ABKlicka här
2. Slobodan JovicicAdvokatfirman Slobodan Jovicic ABKlicka här
3. Sargon De BassoAdvokatfirman De Basso ABKlicka här
4. Martin LarssonAdvokatfirman Slobodan Jovicic ABKlicka här
5. Peter DahlqvistFirman advokaternaKlicka här
6. Jens HögströmEDGE brottmålsadvokater KBKlicka här
7. Natalie KojadinovicAdvokatfirman LibreKlicka här
8. Carla PantzarAdvokatfirman PantzarKlicka här
9. Mikael GonzálezHurtig and PartnersKlicka här
10. Clea SangbornFörsvarsadvokaternaKlicka här

Har vi missat någon som du tycker bör vara med på listan? Mejla oss: info@brevon.se

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA