Brevon

Kriminalvården samtycke till kontakt blankett

Ska du besöka en anhörig som befinner sig i Kriminalvårdens förvar finns det regler som man måste förhålla sig till. Den intagne får ta emot besök efter att en kontroll görs av den som ska komma på besök. För att ta emot besök ska du ge ditt samtycke till kontakt. Du behöver inte ansöka om besökstillstånd det gör den intagne.

Det är alltid den intagne som ansvarar för att samtyckesblanketten skickas till dig. Du skickar sedan tillbaka blanketten till Kriminalvården. Sedan görs en bedömning av om besök kan beviljas. Bland annat kontrollerar Kriminalvården ditt belastningsregister och misstankeregister.

Samtyckesblankett gäller för både telefonsamtal och besök. En person som är häktad eller sitter i fängelse behöver alltid ett telefontillstånd. När du godkänner kontakten kan Kriminalvården komma att ringa dig för att kontrollera ditt godkännande. Detta sker efter att du skickat in samtycke till kontakt blankett.

Kriminalvården har möjlighet att neka telefontillstånd och besökstillstånd om det kan äventyra säkerheten. Om kontakten nekas har du möjlighet att överklaga beslutet.

Skicka brev som uppskattas

Ett godkännande tar oftast lite längre tid. Under tiden som du väntar på ett godkännande kan du skicka brev online till den intagne. Genom att hålla kontakt med den intagne gör du personen glad.

Du skickar enkelt brev här via Brevon. Du skriver ditt brev online och anger mottagaren. Vet du inte var personen är intagen då skickar Brevon ditt brev som når den intagne ändå.

Spara på din tid. Slipp köpa frimärke, kuvert, utskrift, penna och andra posttillbehör. Använd Brevon redan idag.

Börja skriva brev till intagna här.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA