Brevon

Skicka brev till fånge

Intagna i Sverige fängelse och häkten har minimerad kontakt med omvärlden. Det beror på att det finns regler som måste följas. Bland annat får inte intagna ringa vem som helst och inte heller ta emot besök av vem som helst.

Alla besök och telefonsamtal måste registreras. Den intagne måste ansöka om godkännande för att kunna ta emot besök och ringa till andra personer. Ibland kan en ansökan nekas. Den intagna behöver aldrig ansöka om att skicka brev eller ta emot dessa. Det står alla fritt att skicka hur många brev som helst till en person som sitter i fängelse eller häkte.

När du ska skicka brev till en intagen gör du det till Kriminalvårdens anstalter eller häkten. Det smidigaste sättet är att använda den digitala tjänsten Brevon. Då slipper du skriva brevet själv, köpa frimärken, skriva ut dokumentet och andra posttillbehör som krävs.

Genom brev kan de intagna hålla kontakta med anhöriga som är väldigt viktigt under tiden man sitter inlåst. Det är destruktivt att sitta inlåst utan kontakt med anhöriga därför känner många intagna en stor glädje av att få brev.

Så skickar du brev till en fånge intagen i svensk Kriminalvård

Du skriver ditt brev online till den intagne. Varje intagen får brevet överlämnat till sig inom några dagar.

Du anger namn till personen. Du skriver sedan brevet, betalar och Brevon löser sedan resten. Du får skicka hur många brev du vill. Du får också skriva vad du vill.

Vad händer när den intagne får ditt brev?

Så fort posten når den intagne läser personen ditt brev. Den intagne svarar sedan på ditt brev och postar till dig. Om personen inte kan din adress är det alltid bra att du meddelar din adress en gång till den intagne. Du ska skriva din adress i brevet.

Använd Brevon när än på dygnet du vill. Du kan också använda Brevon oavsett var du befinner dig. Om du exempelvis skulle vara utomlands kan du skicka brev och alltid hålla en god och kontinuerlig kontakt med din anhörig i fängelse eller häkte.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA