Brevon

Sveriges bästa advokater – Komplett lista

Söker du efter en duktig advokat, en advokat som på bästa möjliga sätt kan försvara dig i domstol. Se då vår lista över advokater som hjälper dig att få en rättvis prövning av ditt ärende.

Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter.

Här presenterar vi de advokater som får topp betyg i Stockholm.

Lista över de bästa brottmålsadvokaterna i Stockholm. Klicka på kontakt länken för att kunna maila advokaterna. Länken öppnas i ditt e-postprogram.

AdvokatAdvokatbyråKontakt
1. Erik EckersundAdvokatfirman De Basso ABKlicka här
2. Slobodan JovicicAdvokatfirman Slobodan Jovicic ABKlicka här
3. Sargon De BassoAdvokatfirman De Basso ABKlicka här
4. Martin LarssonAdvokatfirman Slobodan Jovicic ABKlicka här
5. Peter DahlqvistFirman advokaternaKlicka här

Offentlig försvarare (Offentlig advokat)

Den som är misstänkt har i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man få redan under förundersökningen (brottsutredningen) eller till en eventuell rättegång. En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden. Den som vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska kontakta åklagaren, som är förundersökningsledare vid grövre brott. Åklagaren väcker frågan hos domstolen. Det är sedan domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare. Om åtal redan är väckt kan den som är misstänkt vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången. Vid rättegången avgör domstolen hur stor del av kostnaden för försvararen som den misstänkta personen själv ska betala.

Slutdelgivning

När förundersökningen är färdig får den som misstänks för brottet information om detta. Den misstänkta personen har rätt att ta del av allt material och om han eller hon vill att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder, till exempel förhöra fler vittnen, kan han eller hon begära det. Förundersökningsledaren beslutar om dessa åtgärder ska utföras. Vid oenighet kan domstolen pröva frågan.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA