Brevon

Vad kostar en fånge per dag

Varje intagen kostar pengar och enligt beräkningar från Kriminalvården är det olika kostnader beroende på om en person sitter i ett fängelse eller i ett häkte. Kostnader avser det som krävs för att driva ett fängelse eller häkte. Bland att för mat, personalomkostnader, el, uppvärmning, kläder och annat som krävs för att hålla intagna i förvar.

Det kostar mer att driva ett fängelse som har högre säkerhet än vad det kostar att driva ett fängelse med lägre säkerhet. Det krävs mer personal i ett fängelse med högre säkerhet.

En intagen kostar cirka 3 300 kronor per dygn i ett fängelse. Att sitta i ett häkte kostar cirka 3 200 kr per intagen och dygn. En person som har dömts till straff inom frivården, vilket innebär att personen är ute i samhället istället för förvar i fängelse – en sådan person kostar 310 kr per dygn.

Varje år ökar kostnaderna något. Det beror på att priserna i samhället också ökar. Men i många år har priserna ungefär legat på samma nivåer.

Glöm inte att skicka brev till din anhörig

Alla personer som sitter i fängelse eller häkte får ha kontakt med omvärlden genom brev. Det innebär att du kan skicka brev online genom Brevon. Det är det smidigaste sättet att hålla kontakt med anhöriga som befinner sig inom Kriminalvården.

Använd onlinetjänsten

Du skriver brevet online istället för att göra det för hand. Det är smidigare och mer kostnadseffektivt för dig. I normala fall måste du köpa frimärke, köpa skrivpapper, penna, kuvert och sedan skriva ut brevet. Sedan måste du ta dig till posten. Men med Brevon gör du allting online istället.

Brevon kan användas obegränsat. Det innebär att du kan skriva hur många brev du vill. Om du har en pojkvän i fängelse kan det vara extra kul för dig att få skriva hur mycket du vill och när du vill. Oavsett var du befinner dig kan du skriva.

SKICKA RIKTIGA BREV DIGITALT TILL INTAGNA