Brevon

Villkor Brevon

Här kan du läsa mer om våra villkor

Allmänna villkor för tjänstens användning

Brevon.se med organisationsnummer 559220-2112 (i detta avtal benämt Brevon) tillhandahåller en tjänst där privatpersoner, föreningar och företag kan beställa posttjänster och få brev levererade till önskad person i anstalt, häkte eller annan frihetsberövad.
 
Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av tjänsterna, vilka tillhandahålls på webbplatsen: www.brevon.se, i kundtjänsten, via e-post eller via sms. Genom att använda Brevons tjänster godkänner du dessa villkor och bestämmelser.

Beställning av produkter och tjänster

För att kunna beställa produkter och tjänster med hjälp av Brevon måste du säkerställa att du lämnar korrekta uppgifter. När du beställer produkter och tjänster genom användandet av Brevon får vi kontaktuppgifter till den frihetsberövade för att kunna leverera produkten eller tjänsten å din räkning till posthantering för postutlämning.

Om du vill ångra ditt köp

Ångerrätten gäller i 14 dagar från att du har mottagit produkten eller tjänsten. Ångerrätten gäller inte för alla sorters köp. Den gäller exempelvis inte för dig som köper en specialtillverkad produkt. (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Observera att ångerrätten inte gäller vid brev som har skrivits av dig och sedan skickats vidare för posthantering, detta är en specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

Brevon sparar inte uppgifterna

När Brevon har utfört tjänsten och levererat post till postgången sparas inte uppgifterna längre. Annan part, privatperson, myndighet eller liknande får aldrig tillgång till Brevons brev av integritets- och säkerhetsskäl.

Enligt Brevons standard samlas endast frihetsberövads namn och adress till den anstalt frihetsberövad befinner sig i för att kunna leverera posten och därefter raderas uppgifterna av integritets- och säkerhetsskäl.

Innehållet i brevet som kund skriver avläsas aldrig av Brevon och inte heller sparar Brevon innehållet som finns i brevet av integritets- och säkerhetsskäl.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas endast för administration och kommunikation med frihetsberövad. Samtliga uppgifter är nödvändiga att hämta in för att kunna leverera produkterna och tjänsterna på Brevon.se.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt.

Copyright

All material på webbplatsen, exempelvis text, bild och design på hemsidan får ej kopieras eller användas utan tillstånd. En del information på webbplatsen faller under integritet för frihetsberövade människor och får inte användas utan tillstånd.

Alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av vår tjänst samt innehåll som görs tillgängligt för dig via webbplatsen, förblir vår egendom.

Vårt ansvar

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av felaktig leverans. Brevon kan således inte ställas till ansvara för om Posten eller institution, så som häkte eller anstalt i Sverige slarvar bort brevet eller vid förseningar.

Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller förlust av produkt, tjänst, vinst, avbrott, förlust av affärsinformation eller data eller förlust av någon del som sker efter användning av tjänsterna.

Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst andra Användarvillkor och din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.